Český | Русский

Vaš účetní v Praze

Co

Poskytování účetních služeb pro podnikatele, fyzické a právnické osoby, v různých obchodních oblastech. Zpracování mzdové a personální agendy v souladu s právními předpisy České republiky.

Jak

Komplexní účetní služby, od přípravy podkladů do odevzdaní roční účetní závěrky a daňových sprav , příslušnému správce daně.

Proč

Individuální přístup, řešení nestandardních situací, rozumné ceny, zodpovědnost a diskretnost , což v konečném důsledku přináší zákazníkům mnoho výhod a žádné starosti.

Služby

Ceny

Pol. Popis položky Cena v Kč Za jednotku
A. Účetnictví
A1. otevření účetních knih / Zavadění agendy (jednorázový poplatek) 500,- jednorázový poplatek
A.2. úč.položka v peněžním, účetním deníku 30,- položka
A.3. účetní paušál měsíčně dohodou měsíc
A.4. zastupování klienta - jednorázová plná moc 500,- hod.
A.5. vyúčtování služební cesty - tuzemsko 300 1 cesta
A.6. vyúčtování služební cesty - zahraničí 400 1 cesta
A.7. rekonstrukce účetnictví 40,- položka
B. Zpracování daňových přiznání - podklady zprac. od účetní
B.1. Přiznání k silniční dani 500,- za 1/automobil
B.2. Přiznání k dani z přidané hodnoty 1000,- ks
B.3. Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné (chyba klienta ) 1000,- ks
B.4. Účetní závěrka bez přílohy 2 000,- ks
B.5. Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh 3 000,- ks
B.6. Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz. osob typ B 2000,- ks
B.7. Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz. osob typ A 1500,- ks
B.8. Přiznání k dani z nemovitosti 1 000,- ks
B.9. Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení 500,- ks
B.10. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění 500,- ks
B.11. Příloha účetní závěrky 1 000,- ks
C. Mzdová evidence
C.2. zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru 300 zam.
C.3. mimoevidenční stav (mat. dovolená, voj. služba) 200,- zam.
C.4. přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) 300,- zam.
C.5. odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) 300,- zam.
C.6. konzultace pracovní smlouvy 200,- zam.
C.7. zastupování na kontrolách 500,- započ.hod.
D. Ekonomické, finanční a organizační poradenství
D.1. ekonomické, finanční a organizační poradenství 300 započ.hod.
D.2. ostatní služby nad rámec účetnictví a výše uvedených položek 500 započ.hod.
D.3. znalecký posudek - ocenění společnosti dohodou
E. Daňové poradenství
E.1. konzultace daň.poradce 1000 započ. hod.
B.2. daňový audit dohodou

Kontakt

t. 776 560 248
Trojanova 2022/12, Praha 2, kanc. č.501

Prikazčiková Světlana - IČ: 73831387
Businessvet, s.r.o. - IČ: 07312776

prikazfakt@seznam.cz